Dette bør du vite om du ønsker valp fra oss.

  1. Vi selger i hovedsak valp til deg som skal ha en hund til tjeneste eller har ambisjoner innen bruks eller en og annen form for konkurranse.
  2. Det er vi som velger ut valp til deg utifra hvor mye erfaring du har og hva hunden skal brukes til.
  3. Vi er opptatt av god pregning av valpene.Så de vil være mye inne hos oss og få oppleve støvsuger,tv,glatte gulv ,høyder ,søke etter mat inne og ute osv..
  4. Vi kommer til å kjøre bil turer med valpene så de venner seg til det.
  5. Valpen blir levert med vetrinæratest,vaksine,chip,registrert i NKK,forsikret i Gjensidige.
  6. Vi ønsker veldig gjerne å holde kontakt med deg som valpekjøper,så vi vil ha årlig kennelsamling. 
  7. Vi har et stort ønske om at du røntger hunden din, samt blir med på MH test slik at vi har en god oversikt over våre valper sin helse og mentalitet.

Velkommen til oss.

Anita Karlsen og Morten Karlsen